Ordningsregler

Följande ordningsregler är framtagna i samarbete med de nordiska campingorganisationerna och är tillkomna för din och andra campares och besökares trevnad.

 

Åldersgräns
Orsa Camping är en familjecamping och därför måste minst två personer i varje objekt vara minimum 20 år, detta gäller både för att hyra campingrutor eller boka stuga.

Utcheckningstider
Utcheckning för campingtomt sker senast 12:00 och för stuga senast 11:00. Därefter uttages ny dygnsavgift.

Hastighetsbegränsning och fordonstrafik
Inom campingområdet är fordonshastigheten begränsad till 20 km/h - tänk på att det finns många barn här! Dagtid är fordonstrafik endast tillåten för boende gäster och servicepersonal. Efter klockan 24:00 är all motorfordonstrafik förbjuden för boende gäster. Vid sen ankomst, parkera utanför receptionen och checka in morgonen efter.

Brandsäkerhet
Tänk på brandrisken och placera ditt ekipage 4 meter från din granne. Elkablar får ej dras över väg och dragkroken måste riktas mot körbar väg. Vid incheckning får du skriftlig information om brandskyddsrutiner som råder. Inom området råder eldningsförbud, använd egen grill eller de grillplatser campingen tillhandahåller när du ska grilla.

Tystnadsregler
Anpassa ljudnivån så att övriga boendegäster kan sova ostört från 23:00-07:00. Under denna tidsperiod är enbart boende gäster på campingen behöriga att vistas på campingområdet.

Miljö och hygien
Hjälp oss att hålla campingplatsen ren och skräpfri, använd sopbehållarna som finns inom området. Hundägare ombeds hålla sina hundar kopplade och inte rasta dem inom campingområdet. Vänligen plocka upp bajs och släng hundbajspåsar i avsedda behållare.

Övrigt
Campingvärden eller personal ansvarar inte för skador eller förlust av ägodelar.
Den som skadar byggnader, material eller andra campares ägodelar, eller bryter mot dessa ordningsregler, kan göras ersättningsskyldiga och avvisas.
Då Orsa Camping är ansluten till SCR behöver du ett giltigt campingkort för att checka in, detta kan du köpa eller förnya i receptionen vid ankomst